Území zvláštní povodně pod vodním dílem Harcov (jev ÚAP č. 53)

Území ohrožené zvláštní povodní je území, které může být při vzniku zvláštní povodně zaplavené vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100 ), který vymezuje záplavové území. Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem.

Extra formaat

Aangemaakt

Type
dataset

Auteur
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽPZ